dimarts, 8 de maig de 2012

OPTATIVES

INTRODUCCIÓ A L'HISTÒRIA DE L'ART

DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Si t’atreu l’art i tot allò relacionat en la creació audiovisual aquesta assignatura te pot interessar. La història de l’art és aquella disciplina que estudia les manifestacions artístiques dels diferents períodes històrics i a la vegada t’emporta a educar la visió, descobrint-te una nova perspectiva del món.
Així, apart de l’estudi de les tradicionals belles art (arquitectura, escultura i pintura), també estudiarem altres arts com el còmic, la fotografia, el cinema, el llenguatge audiovisual: video-art, performance, etc.
Aquesta assignatura té l’objectiu d’apropar a l’alumna a l’estètica de la cultura de masses actual i ajudar a entendre i comprendre millor les manifestacions artístiques actuals a partir de l’estudi de l’evolució de l’art.
Un exemple de la importància de la cultura visual la podem trobar a la sèrie The Simpsons. Aquesta sèrie de dibuixos animats acaba de complir les seves bodes de plata d’emisió a Espanya. Al llarg de tots els seus capítols se pot veure la influència de la cultura del cinema, de les obres mestres de la pintura contemporània.